Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h

Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h

Püügikohad: Kõik väikejärved alates 10ha, välja arvatud Võrtsjärv, Peipsi järv, Narva veehoidla ja kaitsealade sihtvöönditesse jäävad veekogud

Käesoleva pileti ostmiseks mobiiltelefoniga helista numbrile 1322*551*isikukood (loe lähemalt)

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 2.00 €
Kehtivuse algus: Kehtivuse algus peab olema vahemikus 01.06 - 31.08

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.