Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks

Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks

Püügivahendid: spinning, lihtkäsiõng, käsiõng, lendõng, sikuti. Püügikohad: Endla järv, Sinijärv. Kokku kuni 3 püügivahendit.

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 € (1 kalendrikuu)
Kalendrikuud, kuhu
soovid kalastuskaarti
taotleda:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Kasutatud limiit: 9 16 6 - - - 110 93 52 20 12 6
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: 9991 9984 9994 10000 10000 10000 9890 9907 9948 9980 9988 9994

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart