Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks

Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks

Püügivahendid: spinning, lihtkäsiõng, käsiõng, lendõng, sikuti. Püügikohad: Endla järv, Sinijärv. Kokku kuni 3 püügivahendit.

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 7.00 € (1 kalendrikuu)
Kalendrikuud, kuhu
soovid kalastuskaarti
taotleda:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Limiidid

Kuu: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Limiit: 10000 10000 10000 - - - 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Kasutatud limiit: 3 2 2 - - - 114 90 40 13 4 2
Broneeritud: - - - - - - - - - - - -
Vaba limiit: 9997 9998 9998 - - - 9886 9910 9960 9987 9996 9998

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart