Pilet.ee Piletid Varia Kalastuskaart Kaiavere järv: Tartumaa (nakkevõrk) Nädal

Kaiavere järv: Tartumaa (nakkevõrk) Nädal

Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)

Hind: 4.00 €

Nädalad

Vahemik Nädal Limiit Kasutatud limiit Broneeritud Vaba limiit
29.06.2020 - 05.07.2020 Nr 27 2 2 0 0
06.07.2020 - 12.07.2020 Nr 28 2 2 0 0
13.07.2020 - 19.07.2020 Nr 29 3 3 0 0
20.07.2020 - 26.07.2020 Nr 30 3 3 0 0
27.07.2020 - 02.08.2020 Nr 31 2 2 0 0
03.08.2020 - 09.08.2020 Nr 32 2 2 0 0
10.08.2020 - 16.08.2020 Nr 33 2 2 0 0
17.08.2020 - 23.08.2020 Nr 34 2 2 0 0
24.08.2020 - 30.08.2020 Nr 35 2 2 0 0

Info kalastuskaardi kohta

Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.

Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta

Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.

Matsalu rahvuspargi kaart