Pilet.ee Kuidas osta Elektrooniliselt Mobiiliga Isiklik mobiilikonto

Maksed mobiiliga

EMT kliendile

Pileti ostmine on võimalik EMT lepingulistele klientidele ning Simpel kõnekaardi kasutajatele. Lepingulistel klientidel on võimalik osta pileteid üldkrediidist, kõnekaardi kasutajatel ettemaksu jäägi piires.

Erandiks on EMT-ga ärikliendilepingu sõlminud suurfirmade telefonide kasutajad, kellele pileti ostmise võimalus peab olema firma poolt lubatud. Vastava määrangu saab teostada firma poolt volitatud isik EMT E-teeninduses.

Samuti on EMT äri ja suurklientidel võimalik kasutada pileti ostmiseks Era-arve teenust.

SEB kliendile

SEB kliendid saavad isikliku m-konto lepingu sõlmida pangakontorites või U-neti U-mobiili lepingu alammenüüs. Lisainfot leiate EMT kodulehelt www.emt.ee (lisateenused › Maksed mobiiliga).

ELISA kliendile

Krediidireeglid kehtivad üldsummas kõigile M-ristkasutuse 1322*... vahendusel ostetud toodetele ja teenustele (sh Tallinna ja Tartu piletid). M-kaubanduse teenused on vaikimisi avatud Elisa lepingulistele era- ja äriklientidele.

Eraklientidele kehtivad M-kaubanduse teenuste kasutamisel järgmised piirangud:

  • Ühes kuus saab tarbida m-kaubanduse teenuseid kuni 54.32 € eest;

Elisa Äriklientidele on teenus vaikimisi avatud piiranguteta. Vastava piirangu kehtestamise õigus on ärikliendi volitatud isikul.

Seatud piirangud on summaarsed ja ei sõltu eri teenuste osakaalust.

Käesolevad krediidireeglid ei hõlma:

  • m-parkimise teenuse kasutamist;

TELE2 kliendile

Pileteid saavad osta kõik lepingulised kliendid ja kõnekaardikasutajad. Lepingulistel klientidel on võimalik pileteid osta oma üldise krediidilimiidi piires, kõnekaardiklientidel ettemaksu jäägist. Piletit saavad osta automaatselt ka kõik ärikliendid.

Mis on krediidilimiit?

Krediidilimiit on TELE2 poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mille ulatuses võib TELE2 osutada tarbijale teenuseid ettemakset nõudmata. Selle hulka arvestatakse tasud jooksval kuul peetud kõnede ja muude osutatud teenuste eest ning eelmiste perioodide maksmata arved.

Vaikimisi on TELE2 klientidel krediidilimiit 51.13 €, juhul kui klient on 3 kuud tasunud arveid korrektselt, on krediidilimiiti võimalik suurendada.